Kierownik budowy

Kierownik budowy

W świetle prawa budowlanego kierownik robót budowlanych jest jednym z czterech niezbędnych uczestników procesu budowlanego.
Do jego najważniejszych obowiązków należy sprawowanie nadzoru budowlanego nad prowadzonymi pracami budowlanymi, kontrola nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z aktualną wiedzą techniczną oraz prowadzenie dokumentacji, w tym dziennika budowy.
Jeżeli więc czeka Ciebie budowa domu jednorodzinnego, zatrudnienie kierownika budowy jest konieczne.


Proponuję:

1. Wizyty na budowach, podczas których kontroluję prowadzone prace i wypełniam na bieżąco dziennik budowy.

2. Wykonane roboty sprawdzam pod względem jakości, zgodności z projektem budowlanym oraz aktualną wiedzą techniczną.

3. Pomoc i doradztwo w przypadku problemów jakie mogą się zdarzyć podczas robót.

4. Pomogę przejść przez niezbędne formalności związane z rozpoczęciem budowy, jej zakończeniem oraz ze zgłoszeniem obiektu do użytkowania.

5. Zorganizuję geodetę, który wytyczy budynek, wyznaczy wysokości posadowienia budynku oraz poszczególnych elementów konstrukcji.

6. Wykonam świadectwo energetyczne, które jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie
lub przy zawiadomieniu o przystąpieniu do użytkowania. 

Oto przykładowa lista etapów prac, na które warto wezwać kierownika budowy:

1. Ławy fundamentowe
2. Ściany fundamentowe lub ściany piwnicy
3. Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna
4. Ściany kondygnacji nadziemnych
5. Przewody kominowe
6. Stropy
7. Więźba dachowa
8. Pokrycie dachu
9. Wykończenie budynku
10. Elementy zewnętrzne budynku; np. elewacje, pokrycie dachu, obróbki blacharskie, itp.


Zapraszam do współpracy,
mgr inż. Karol Jaworowski

Galeria

Copyright www.goldennet.pl